ისტორია

Crystal Fund is a not-for-profit organisation, established in 2003 on the basis of the Micro-Lending Programme of the Charity Humanitarian Centre “Abkhazeti” (CHCA), the premier national NGO assisting the displaced people. Since its inception, Crystal Fund’s sole activity was microfinance. In 2004, Crystal Fund was registered as a specialized microfinance fund, until 2007, when the entire business operation was transferred to the JSC MFO Crystal. At that point, the Crystal Fund changed its mission in order to focus on strengthening the self-reliance of vulnerable groups and contributing towards poverty reduction in Georgia. On the later stage the strategy of Crystal Fund targeted financial inclusion, the role of technology in access to finance as well as financial education.


1998-2004

CHCA Micro-lending Programme

2004

Spin-off into Crystal Fund

2004-2007

Specialised microfinance foundation

2007 – onwards

Transformation into JSC Crystal Fund’s new mission

მისამართი

მარჯანიშვილის ქუჩა 5, თბილისი 0102, საქართველო
ტელ: +995 322 970 128
ფაქსი: +995 322 970 129
Web: www.crystalfund.ge
Email: [email protected]

მისიის განაცხადი

ფონდი „კრისტალის“ მისიაა ავამაღლოთ ფინანსური განათლების დონე, ფინანსური მომსახურების სტანდარტები, ხელი შევუწყოთ ახალი ტექნოლოგიების განვითარებას ფინანსურ მომსახურებაზე უკეთესი წვდომისათვის და განვახორციელოთ სოციალური ინვესტიციები. ფონდი “კრისტალი” მხარს უჭერს სამართლის უზენაესობის დამკვიდრებას, საკუთრების უფლებების დაცვასა და ბიზნესისთვის ხელშემწყობი გარემოს ჩამოყალიბებას საქართველოში. ფონდს გააჩნია საგრანტო პროექტების მართვის მნიშვნელოვანი გამოცდილება, რაც ეფუძნება მმართველობის მაღალ სტანდარტებს და შესაბამისად განვითარებულ ორგანიზაციულ სისტემებსა და პროცედურებს.