დაფინანსება

ფონდი “კრისტალის” დაფინანსების წყაროს მისი საწესდებო ამოცანების შესასრულებლად წარმოადგენს როგორც დონორებისგან მოზიდული გრანტები, ასევე დამხმარე, არაძირითადი სახის ეკონომიკური საქმიანობიდან (აქციების ფლობა) მიღებული შემოსავალი. ფონდი “კრისტალი” ფლობს აქციებს ს.ს. მისო „კრისტალში“. სხვადასხვა დროს  ფონდი კრისტალის დონორები იყვნენ:

მისამართი

მარჯანიშვილის ქუჩა 5, თბილისი 0102, საქართველო
ტელ: +995 322 970 128
ფაქსი: +995 322 970 129
Web: www.crystalfund.ge
Email: [email protected]

მისიის განაცხადი

ფონდი „კრისტალის“ მისიაა ავამაღლოთ ფინანსური განათლების დონე, ფინანსური მომსახურების სტანდარტები, ხელი შევუწყოთ ახალი ტექნოლოგიების განვითარებას ფინანსურ მომსახურებაზე უკეთესი წვდომისათვის და განვახორციელოთ სოციალური ინვესტიციები. ფონდი “კრისტალი” მხარს უჭერს სამართლის უზენაესობის დამკვიდრებას, საკუთრების უფლებების დაცვასა და ბიზნესისთვის ხელშემწყობი გარემოს ჩამოყალიბებას საქართველოში. ფონდს გააჩნია საგრანტო პროექტების მართვის მნიშვნელოვანი გამოცდილება, რაც ეფუძნება მმართველობის მაღალ სტანდარტებს და შესაბამისად განვითარებულ ორგანიზაციულ სისტემებსა და პროცედურებს.