ახალგაზრდების ფინანსური განათლება

20 მარტს, ახალგაზრდული კლუბებისთვის ფონდ “კრისტალმა” PH International-თან თანამშრომლობით ჩაატარა საცდელი გაკვეთილი ფინანსური განათლების საკითხებზე. აღნიშნული გაკვეთილი ეყრდნობოდა ფონდის მიერ შემუშავებულ ფინანსური განათლების გზამკვლევს. მოცემული ბმულის მეშვეობით ჩამოტვირთეთ ფინანსური განათლების გზამკვლევი.

PH

მოზარდთა კლუბის საცდელი გაკვეთილი

მისამართი

მარჯანიშვილის ქუჩა 5, თბილისი 0102, საქართველო
ტელ: +995 322 970 128
ფაქსი: +995 322 970 129
Web: www.crystalfund.ge
Email: [email protected]

მისიის განაცხადი

ფონდი „კრისტალის“ მისიაა ავამაღლოთ ფინანსური განათლების დონე, ფინანსური მომსახურების სტანდარტები, ხელი შევუწყოთ ახალი ტექნოლოგიების განვითარებას ფინანსურ მომსახურებაზე უკეთესი წვდომისათვის და განვახორციელოთ სოციალური ინვესტიციები. ფონდი “კრისტალი” მხარს უჭერს სამართლის უზენაესობის დამკვიდრებას, საკუთრების უფლებების დაცვასა და ბიზნესისთვის ხელშემწყობი გარემოს ჩამოყალიბებას საქართველოში. ფონდს გააჩნია საგრანტო პროექტების მართვის მნიშვნელოვანი გამოცდილება, რაც ეფუძნება მმართველობის მაღალ სტანდარტებს და შესაბამისად განვითარებულ ორგანიზაციულ სისტემებსა და პროცედურებს.