ტექნოლოგიების ინიციატივა

IFAD FFRფულადი გზავნილების მეშვეობით საქართველოს სოფლის ღარიბი მოსახლეობის ჩართულობის პროექტი ფონდ „კრისტალმა“ 2010-2013 წლებში განახორციელა. პროექტი დაფინანსებული იყო IFAD FFR-ის მიერ და მიზნად ისახავდა ფინანსური კმაყოფის ამაღლებას სოფლის ღარიბი მოსახლეობაში – ფინანსური განათლებისა და ფინანსურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მეშვეობით.


იხილეთ პროექტის შედეგად მომზადებული ანგარიშები:

იხილეთ სხვა მასალები ბიბლიოთეკაში.

მისამართი

მარჯანიშვილის ქუჩა 5, თბილისი 0102, საქართველო
ტელ: +995 322 970 128
ფაქსი: +995 322 970 129
Web: www.crystalfund.ge
Email: [email protected]

მისიის განაცხადი

ფონდი „კრისტალის“ მისიაა ავამაღლოთ ფინანსური განათლების დონე, ფინანსური მომსახურების სტანდარტები, ხელი შევუწყოთ ახალი ტექნოლოგიების განვითარებას ფინანსურ მომსახურებაზე უკეთესი წვდომისათვის და განვახორციელოთ სოციალური ინვესტიციები. ფონდი “კრისტალი” მხარს უჭერს სამართლის უზენაესობის დამკვიდრებას, საკუთრების უფლებების დაცვასა და ბიზნესისთვის ხელშემწყობი გარემოს ჩამოყალიბებას საქართველოში. ფონდს გააჩნია საგრანტო პროექტების მართვის მნიშვნელოვანი გამოცდილება, რაც ეფუძნება მმართველობის მაღალ სტანდარტებს და შესაბამისად განვითარებულ ორგანიზაციულ სისტემებსა და პროცედურებს.