მეწარმეობის განვითარების კომპონენტი

პროექტის ეს კომპონენტი ორიენტირებულია სპეციალური სასწავლო მასალების – „მეწარმეობა ახალგაზრდებისთვის“ მომზადებაზე  და ახალგაზრდა მეწარმეების და მეწარმეობით დაინტერესებული ახალგაზრდების ტრენინგებზე თბილისსა და საქართველოს 20 მუნიციპალიტეტში;

ასევე ამ ახალგაზრდების მიერ შემუშავებული 30 საუკეთესო ბიზნეს-იდეის თანადაფინანსებაზე. ამ ახალგაზრდების სტარტაპებს მენტორინგს გაუწევენ მისო ‘’კრისტალის’’ გამოცდილი თანამშრომლები და ტექნოლოგიის ექსპერტები.

IMG_0040

„მეწარმეობა ახალგაზრდებისთვის“ კომპონენტის მეორე ფაზა  დაიწყება 2016 წლის სექტემბერ -ოქტომბერში, და ‘’ახალგაზრდა მეწარმეთა სკოლაში’’, რომელიც სპეციალურად ამ მიზნით შეიქმნა კვლავ გაუღებს ფართოდ კარებს  მეწარმეობით დაინტერესებული ახალგაზრდებს. მოხდება საჯარო განცხადების გაკეთება, ტრენინგებზე ახალგაზრდების მოწვევა და და ღია კონკურსის გზით ახალი ნაკადის დაშვება

.es13083289_1041533422608257_553566589827614581_n

მისამართი

მარჯანიშვილის ქუჩა 5, თბილისი 0102, საქართველო
ტელ: +995 322 970 128
ფაქსი: +995 322 970 129
Web: www.crystalfund.ge
Email: [email protected]

მისიის განაცხადი

ფონდი „კრისტალის“ მისიაა ავამაღლოთ ფინანსური განათლების დონე, ფინანსური მომსახურების სტანდარტები, ხელი შევუწყოთ ახალი ტექნოლოგიების განვითარებას ფინანსურ მომსახურებაზე უკეთესი წვდომისათვის და განვახორციელოთ სოციალური ინვესტიციები. ფონდი “კრისტალი” მხარს უჭერს სამართლის უზენაესობის დამკვიდრებას, საკუთრების უფლებების დაცვასა და ბიზნესისთვის ხელშემწყობი გარემოს ჩამოყალიბებას საქართველოში. ფონდს გააჩნია საგრანტო პროექტების მართვის მნიშვნელოვანი გამოცდილება, რაც ეფუძნება მმართველობის მაღალ სტანდარტებს და შესაბამისად განვითარებულ ორგანიზაციულ სისტემებსა და პროცედურებს.