ფონდი კრისტალი

ფონდი კრისტალი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მიზნად ისახავს მოქალაქეების ფინანსურ ინტეგრაციასა და განათლებას, სამართლის უზენაესობის დამკვიდრებასა და სოციალური სამართლიანობის გაღვივებას.


ფონდი „კრისტალი“ წარმატებით აგრძელებს იმ მნიშველოვან სამუშაოს, რომელსაც ის ასრულებდა დაფუძნებიდან პირველი ათწლეულის განმავლობაში. დღეისათვის ის ჩამოყალიბდა სრულყოფილად ფუნქციონირებად, მკაფიო მისიისა და მიზნების მქონე ორგანიზაციად. 2009 წლიდან ფონდი ფოკუსირებული იყო ახალი ტექნოლოგიების როლზე ფინანსური მომსახურების ხელმისაწვდომობის ამაღლებაში. 2013 წელს შეიქმნა ფინანსური განათლების ინიციატივა. მის ფარგლებში გამოიცა ფინანსური განათლების გზამკვლევი, დაიწყო დისკუსია დაინტერესებულ მხარეებთან, რომელიც მიზნად ისახავს მოსახლეობის ფინანსური ცოდნის ამაღლებას, მომხმარებელთა უფლებების დაცვას და ფინანსურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას. შარშან ასევე წარმატებით დაიწყო სოციალური ინვესტიციების ინიციატივა, რომელიც მუშაობს ნდობის აღდგენის საკითხებზე. შესწავლილ იქნა კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები მოსახლეობის საჭიროებები და დაფინანსდა მცირე ზომის საგრანტო პროექტები. საფუძველი ჩაეყარა ფონდის ახალ პროგრამას, რომელიც მიზნად ისახავს საკუთრების უფლებების დაცვასა და ბიზნესისათვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნას საქართველოში. აღსანიშნავია, რომ 2013 წელს გაგრძელდა ფონდის ორგანიზაციული განვითარების პროცესი, გაფართოვდა ფონდის გამგეობა და ამაღლდა ანგარიშგებისა და გამჭვირვალობის სტანდარტები. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადავუხადო ფონდი “კრისტალის” გუნდს, ყველა პარტნიორსა და მხარდამჭერს!

არჩილ ბაკურაძე, გამგეობის თავმჯდომარე

“მამაც ადამიანებს არ აშინებთ მიტევება, რომ იყოს მშვიდობა”
-ნელსონ მანდელა

მისამართი

მარჯანიშვილის ქუჩა 5, თბილისი 0102, საქართველო
ტელ: +995 322 970 128
ფაქსი: +995 322 970 129
Web: www.crystalfund.ge
Email: [email protected]

მისიის განაცხადი

ფონდი „კრისტალის“ მისიაა ავამაღლოთ ფინანსური განათლების დონე, ფინანსური მომსახურების სტანდარტები, ხელი შევუწყოთ ახალი ტექნოლოგიების განვითარებას ფინანსურ მომსახურებაზე უკეთესი წვდომისათვის და განვახორციელოთ სოციალური ინვესტიციები. ფონდი “კრისტალი” მხარს უჭერს სამართლის უზენაესობის დამკვიდრებას, საკუთრების უფლებების დაცვასა და ბიზნესისთვის ხელშემწყობი გარემოს ჩამოყალიბებას საქართველოში. ფონდს გააჩნია საგრანტო პროექტების მართვის მნიშვნელოვანი გამოცდილება, რაც ეფუძნება მმართველობის მაღალ სტანდარტებს და შესაბამისად განვითარებულ ორგანიზაციულ სისტემებსა და პროცედურებს.